Recykling

Recykling opakowań metalowych

Recykling
Recykling polega na odzyskiwaniu surowców wtórnych i ich ponownym przetwarzaniu w procesie produkcyjnym w celu uzyskania materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym. Wykorzystywać można w ten sposób, nawet wielokrotnie, substancje zawarte w odpadach lub poszczególne materiały.

Ochrona środowiska
Przetwarzając surowce wtórne ograniczamy wykorzystanie surowców pierwotnych, co przyczynia się do ochrony naturalnych zasobów. Odzyskiwanie i przetwarzanie redukuje także ilość odpadów, tym samym ilość miejsca na składowiskach. Wreszcie, wykorzystywanie surowców, które są nośnikami energii, jest elementem oszczędnego gospodarowania energią. Podstawową zasadą recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, przy najmniejszym nakładzie surowcowym i energetycznym potrzebnym do ich przetworzenia.

Co poddajemy procesowi recyklingu?
Opakowania z metali wszystkich rodzajów pochodzące z gospodarstw domowych, przekazywanych nam przez zakłady komunalne i firmy odzysku metalii.

Wystawiamy dokumenty potwierdzające recykling.
Dokumenty potwierdzające wykonanie recyklingu (tzw. DPR) jest niezwykle ważny, gdy podlegają Państwo obowiązkom osiągnięcia określonego poziomu odzysku i recyklingu odpadów. Do wydania dokumentu potwierdzającego dokonanie recyklingu zobowiązany jest jedynie przedsiębiorca fizycznie prowadzący proces odzysku, który jest jednocześnie recyklerem. Odbiorca odpadów, który nie dokonuje dalszego zagospodarowania odpadów tą drogą nie ma żadnych podstaw, aby taki dokument wystawić. Warunkiem koniecznym, uprawniającym do wydania DPR, jest posiadanie stosownej decyzji administracyjnej – zezwolenia na odzysk wydanego przez organ ochrony środowiska. Nasza firma posiada wszystkie niezbędne pozwolenia i zapewnia dokumenty potwierdzające recykling (tzw. DPR).

Etapy recyklingu