Informacje o firmie

Zakres naszego działania

Skup odpadów

Skupujemy i odbieramy wszystkie odpady z zawartością złomu metali.

Odzysk

Korzystając z linii technologicznej odzyskujemy złom metali.

Recykling

Odpady opakowaniowe z gospodarstw domowych przekazujemy do recyklingu, zapewniamy DPR.

Firma P.U.H. CENTER istnieje od 1998 roku, jej główną formą działalności jest zapewnienie profesjonalnych maszyn do przerobu złomu metali. Długoletnie doświadczenie w branży złomowej, wyszkolony personel oraz nowoczesne wyposażenie techniczne sprawiają, że Center jest firmą zapewniającą usługi najwyższej jakości.

Dynamiczny rozwój rynku odpadów przyczynił się do podjęcia decyzji o poszerzeniu zakresu działalności firmy. Korzystając z doświadczenia i dobrej znajomości branży zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy linię technologicznej do odzysku metali z odpadów.

Skupujemy i odbieramy wszystkie rodzaje odpadów z zawartością metali, następnie poddajemy przerobowi na linii technologicznej. W wyniku odzysku otrzymujemy złom stalowy oraz nieżelazny a także wysokiej jakości paliwo alternatywne.

Metalowe odpady opakowaniowe z gospodarstw domowych poddajemy procesowi oczyszczania a następnie przy współpracy naszych partnerów recyklingowi w procesie R4. Zapewniamy ważne dokumenty potwierdzające recykling DPR.

Posiadamy wszystkie wymagane zezwolenia i decyzje w tym na transport, zbieranie i odzysk.

Zapoznaj się z naszą ofertą na maszyny do przerobu złomu: www.phucenter.pl

Jesteśmy obecni w mediach społecznościowych: