Odzysk

Odzysk złomu metali

Dokonujemy odzysku odpadów korzystając z działań, nie stwarzających zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska. Polegają one na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, które prowadzą do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystaniu.

W naszych innowacyjnych, instalacjach odzyskujemy złom metali oraz paliwo alternatywne. Odzyskany złom metali przekazywany jest do hut stali a paliwo alternatywne wykorzystywane jest między innymi w przemyśle cementowym jako zamiennik energetyczny.

Rodzaje odbieranych odpadów