Odpady

Skup i odbiór odpadów z zawartością złomu metali

Firma P.U.H. CENTER skupuje i odbiera odpady z zawartością metali. Nasza oferta skierowana jest do dużych, średnich i małych przedsiębiorstw przemysłowych oraz produkcyjnych a szczególnie zakładów produkcji paliw alternatywnych i RIPOK-ów. Wstawiamy odpowiednio oznakowane pojemniki i kontenery. Odbiór i transport realizujemy w taki sposób, aby był logistycznie optymalny i efektywny dla klienta. Dostosowujemy się do wcześniej uzgodnionego schematu i umówionych awizacji.

Skupujemy wszystkie odpady zawierające metal między innymi gabaryty z zawartością Fe, opakowania metalowe (150104), odpady z sortowni i zakładów produkcji paliw alternatywnych (150104, 191202).

Rodzaje odbieranych odpadów